ФДС України

Офiцiйний сайт Всеукраїнської федерацiї дельтапланерного спорту

Положення про кваліфікацію пілотів дельтапланів та інструкторів

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ ПІЛОТІВ ДЕЛЬТАПЛАНІВ ТА ІНСТРУКТОРІВ

Затверджено президією ВФДСУ

1.0. Загальні вимоги до кваліфікації пілотів дельтапланів.

Кандидат на отримання Свідоцтва пілота дельтаплана повинен відповідати наступним вимогам:

- мати не менше 5 годин самостійного нальоту в якості пілота дельтаплану, включно з 3 польотами тривалістю понад 5 хвилин,

- здійснити не менше 50 успішних злетів та посадок.

1.1. Свідоцтва пілота дельтаплану встановлюються п’яти категорій:

• категорія А (відповідає SafePro 2);

• категорія В (відповідає SafePro 3);

• категорія С (відповідає SafePro 4);

• категорія D (відповідає SafePro 5);

• категорія Е (відповідає SafePro 5).

Найвища категорія - Е.

1.2. Визначення рівня кваліфікації пілотів та присвоєння категорій здійснює Громадська кваліфікаційна комісія ВФДСУ.

Запис стосовно кваліфікації пілота заноситься в Додаток до Свідоцтва пілота дельтаплану ВФДС України.

1.3. Кандидат на присвоєння / підвищення категорії повинен пройти перевірку рівня теоретичних знань зі спеціальних дисциплін у громадських інспекторів, які мають на це допуск від Громадської кваліфікаційної комісії ВФДСУ.

1.4. При підвищенні категорії пілота дельтаплану робиться відповідна відмітка в Додатку до Свідоцтва пілота дельтаплану ВФДСУ.

1.5. Класифікація пілотів дельтаплану

1.5.1. Вимоги до кандидата на присвоєння кваліфікації пілота дельтаплану категорії А.

Кандидат на присвоєння категорії А пілота дельтаплану повинен пройти відповідну підготовку в об’ємі практичних навичок Safe Pro, ступінь 2.

1.5.2. Вимоги до кандидата на присвоєння кваліфікації пілота дельтаплану категорії В.

Категорія В пілота дельтаплану присвоюється на умовах, якщо кандидат:

а) має Свідоцтво пілота дельтаплану і відповідає вимогам кваліфікації категорії А;

б) має загальний наліт на дельтаплані понад 20 годин, у т.ч. 1 політ тривалістю понад 1 годину;

має практичний досвід польотів не менше, ніж на трьох різних стартах,

виконав не менше 75 польотів.

в) здав заліки з дисциплін:

аеродинаміка дельтаплану;

авіаційна метеорологія.

г) продемонстрував уміння виконувати маневри, які дозволяють літати в динамічних потоках обтікання, правильно розраховувати і виконувати посадку на майданчик 100х100 м, уміння безпечно літати поряд з іншими дельтапланами в динамічних потоках.

1.5.3. Вимоги до кандидата на присвоєння кваліфікації пілота дельтаплану категорії С.

Категорія С пілота дельтаплану присвоюється на умовах, якщо кандидат:

а) має Свідоцтво пілота дельтаплану і відповідає вимогам кваліфікації категорії В;

б) має загальний наліт на дельтаплані понад 40 годин, у т.ч. не менше 2 польотів тривалістю понад 1 годину в термічних умовах;

має практичний досвід польотів не менш, ніж на п’яти різних стартах;

виконав не менше 150 польотів.

в) здав заліки з дисциплін:

динаміка польоту дельтаплану;

міцність і конструкція дельтаплану.

д) продемонстрував уміння виконувати маневри, які дозволяють літати в термічних потоках, уміння безпечно літати поряд з іншими дельтапланами в термічних потоках, правильно розраховувати і виконувати посадку на майданчик 30х30 м.

1.5.4. Вимоги до кандидата на присвоєння кваліфікації пілота дельтаплана категорії D.

Категорія D пілота дельтаплана присвоюється на умовах, якщо кандидат:

а) має Свідоцтво пілота дельтаплану і відповідає вимогам кваліфікації категорії С;

б) має загальний наліт на дельтаплані понад 80 годин;

здійснив не менше 5 польотів по маршруту довжиною не менше 30 км;

виконав не менше 300 польотів.

в) здав заліки з дисциплін:

аеронавігація;

повітряне право.

д) продемонстрував уміння літати в термічних потоках на відстань не менше 50 км, правильно розраховувати і виконувати посадку на непідготовлений обмежений майданчик, уміння користуватися аеронавігаційними і пілотажними приладами.

1.5.5. Вимоги до кандидата на присвоєння кваліфікації пілота дельтаплану категорії Е.

Категорія Е пілота дельтаплану присвоюється на умовах, якщо кандидат:

а) має Свідоцтво пілота дельтаплану і відповідає вимогам кваліфікації категорії D;

б) має загальний наліт на дельтаплані понад 300 годин;

здійснив один політ на відстань не менше 80 км,

виконав не менше 1000 польотів.

в) здав заліки з дисциплін:

аеродинаміка та динаміка польоту дельтаплану,

загальна та авіаційна метеорологія.

д) продемонстрував уміння здійснювати безпечні польоти, не виходячи за експлуатаційні обмеження під час маршрутних та спортивних польотів.

1.6. Свідоцтва пілотів-інструкторів встановлюються двох категорій:

- категорія IA;

- категорія IB;

1.6.1. Категорія IA пілота-інструктора присвоюється на умовах, якщо кандидат:

а) має Свідоцтво пілота дельтаплану і відповідає вимогам кваліфікації категорії В;

б) має письмові рекомендації від трьох пілотів з категорією не нижче С;

в) здав заліки з дисциплін:

повітряне право;

авіаційна психологія і педагогіка.

1.6.2. Категорія IB пілота-інструктора присвоюється на умовах, якщо кандидат:

а) має Свідоцтво пілота-інструктора категорії IA;

б) має письмові рекомендації від трьох пілотів-інструкторів з категорією IA;

в) здав заліки з дисциплін:

повітряне право;

авіаційна психологія і педагогіка.

1.7. Свідоцтво пілотів 2-містних дельтапланів встановлюються двох категорій:

- категорія ТА;

- категорія ТВ;

1.7.1. Категорія ТА пілота 2-містного дельтаплану присвоюється на умовах, якщо кандидат:

а) має Свідоцтво пілота дельтаплану і відповідає вимогам кваліфікації категорії С;

б) має загальний наліт на 2-містному дельтаплані не менше 5 годин;

здійснив на 2- містному дельтаплані не менше 20 польотів;

в) здав заліки з дисциплін:

повітряне право.

1.7.2. Категорія ТВ пілота 2-містного дельтаплану присвоюється на умовах, якщо кандидат:

а) має Свідоцтво пілота 2-містного дельтаплану і відповідає вимогам відповідної кваліфікації категорії ТА;

б) має загальний наліт на 2-містному дельтаплані не менше 20 годин;

здійснив на 2-містному дельтаплані не менше 100 польотів;

в) здав заліки з дисциплін:

авіаційна психологія і педагогіка.

ДОДАТОК 1

© Design and scripts by podoroges & zheka